דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
ספרי המכללה

​ספרים שיצאו לאור במכללת אורות ישראל

ניתן לבצע רכישה אצל חנה קליינמן בטל. 03-9061228

קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
תיאור הספר
אבות ומאורותאבות ומאורות
עיונים במסכת אבות
אורשתאורשתעורך: הרב ד"ר משה רחימי
כתב עת ליהדות, לחברה ולחינוך
אורשת כרך ב'אורשת בעורך: הרב ד"ר משה רחימי
כתב עת ליהדות, לחברה ולחינוך
הליכה כהלכההליכה כהלכה
מדריך הלכתי למטייל בא"י
המאורות הגדוליםהמאורות הגדולים
אישים ודמויות בתולדות ישראל
למועדה מימים ימימהלמועדה מימים ימימהאפרים יצחקי (סגל)
תולדות המנהגים במועדי ישראל
מאורותמאורות
עיונים בפרשת שבוע
מאורות הרצי"המאורות הרצי%22ההרב הושע רבינוביץ
שיחות הרב צבי יהודה על פרשיות השבוע ומועדים
מאורות ליהודהמאורות ליהודההרב ד"ר יהודה פליקס
פרקי הגות וחינוך
מאורות תהליםמאורות תהלים
לקט פירושים לספר תהלים
מאורותינומאורותינו
עיונים בפרשת השבוע מפרי עטן של סטודנטיות
מורשתנו מורשתנוהרב חיים סבן, צמח קיסר
כתב עת תורני פדגוגי
מנחת ספירמנחת ספירישראל רוזנסון ויוסי שפנייר
הספר נחלק לארבעה שערים עיקריים: תנ"ך וספרות חז"ל, מחשבה והלכה; לשון עברית; ארץ ישראל והיסטוריה; שער מורשת קרב
מסורת התורה שבעל פהמסורת התורה שבעל פההרב שלמה זלמן הבלין
יסודות, עקרונות והגדרות התורה שבעל פה
נוער הכיפות הזרוקותנוער הכיפות הזרוקותד"ר שרגא פישרמן
ספר עמדו"ת 1- הכפה והכומתההכפה והכומתההרב ד"ר משה רחימי
מאמרים בנושא עם-מדינה-תורה
מתוך כנס מחקרי -עמדו"ת שנערך באביב תשס"ז
ספר עמדו"ת 2- וחי אחיך עמךספר עמדו%22ת -וחי אחיך עמךהרב ד"ר משה רחימי
היחס לאנשים בעלי צרכים ייחודיים ושילובם בחברה
ספר עמדו"ת 3- התקשורת יעדים ואתגריםתקשורת יעדים ואתגריםהרב ד"ר משה רחימי
מאמרים מכנס עמדו"ת שהתקיים במכללת אורות בשנת תשס"ט
ספר עמדו"ת 4 - המשפחה בעין הסערהספר עמדו%22ת 4הרב ד"ר משה רחימי
עיוני מקרא ופרשנות, כרך ח'עיוני מקרא ופרשנות
לזכרו של פרופ' אלעזר טויטו
עלמה אבדהעלמה אבדהד"ר שרגא פישרמן
זהותן האמונית של דתל"שיות