דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
סגני מנהלים- מידע כללי

אופק חדש - סגני מנהלים  

תפקיד סגן מנהל בחמ"ד בתכנית אופק חדש

רציונל

מתוך הבנה שסגן מנהל בית ספר הוא מנהל פוטנציאלי ויד ימינו של מנהל בית הספר, משמש ממלא מקום ושותף מלא לעשייה חינוכית פדגוגית בבית הספר, יש צורך בהתמקצעות של סגני מנהלים בנושאי פדגוגיה. הווה אומר: הובלת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה, בשיתוף פעולה מלא עם מנהל בית הספר.
בניית תכניות לימודים ספיראליות, אינטגרטיביות, הנחיית המורים המקצועיים בבניית תכנית לימודים במקצועות דעת שונים – מהתכנון עד לביצוע ולקיחת אחריות לתוצאות.
מנהל בית הספר וסגן מנהל בית הספר יהוו תשתית לצוות הניהול, מתוך הבנה ובניית דיאלוג מתמיד, תוך חלוקת תחומי אחריות ולקיחת אחריות מלאה על תחומים שונים.
סגן מנהל בית הספר יהיה שותף מלא בעיצוב תמונת העתיד של בית הספר מבניית החזון, הובלת שינוי, הטמעת השינוי והכנסתו לשגרת העבודה של בית הספר.
סגן מנהל בית הספר יהיה שותף מלא לבניית תכנית תורנית, ערכית, חברתית. מבניית התכנית, הטמעתה. ובקרה על ביצועה.
סגן מנהל בית הספר יהיה שותף מלא לבניית תכנים תורנים ערכיים בהתאם למשנת החמ"ד, בהשתלמות מורים. על פי צרכי הארגון והצוות.
הסגן יהיה שותף מלא להנהגת הצוות, לניהולו ולהתפתחותו המקצועית.
סגן המנהל יהיה שותף לתכנון תכנית פדגוגית רב-שנתית, ויסייע למנהל בית הספר בביצוע תהליך הפיתוח המקצועי של צוות בית הספר.
סגן מנהל בית הספר יהיה שותף לטיפוח תרבות ארגונית בבית הספר תוך נתינת תשומת לב ליחיד וראיית היחיד על מכלול צרכיו הרגשיים, הלימודיים והחברתיים. סגן מנהל הבית ספר יהיה שותף למנהל בית הספר בביצוע יוזמות שונות העוסקות בבניית מסגרות העוסקות באבחון, בטיפול ובמענה לצרכיו של הפרט בבית הספר.
סגן מנהל בית הספר יהיה שותף מרכזי בחשיבה אסטרטגית באיתור צורכי בית הספר ובקשירת קשרי עבודה ובניית האמון בין בית הספר לקהילה וקשרי גומלין עם מוסדות שונים, כגון הרשות המקומית, משרד החינוך, גורמים פילנתרופיים וגורמי רווחה.
סגן המנהל יהיה שותף מלא בתחומי העשייה, כגון טיפוח אקלים מיטבי בין תלמידים למורים, גישור בין תלמידים, מורים והורים.
 

 

המטרה: "שימוש בכלי הניהולי למען שיפור תפקוד ויעילות הארגון ופעילות לפי תכנית"      סרגובאני 2002

"החינוך האמיתי משתלט על המציאות על ידי שאינו מקבל אותה כסופית אלא תופס אותה כמערכת ראשונה ומעצב את המערכות המובילות למציאות הנכספת"     בובר, חילופי אגרות, 1936

 

סגן המנהל יתמקצע בתהליכי הוראה, חינוך ולמידה 

המטרות 

א. סגן המנהל ילמד מהי תכנית לימודים וילמד לבנות תכנית עבודה על כל שלביה;
ב. סגן המנהל ילמד מהי תכנית אינטגרטיבית ויקבל בקורס כישורים ומיומנויות לבניית תכנית עבודה מערכתית ספירלית;
ג. סגן המנהל ילמד מהי תכנית רב-שנתית וכיצד בונים תכנית רב-שנתית פדגוגית וחברתית;
ד. סגן המנהל ייחשף לתכניות לימודים שונות ויקבל כישורי הנחיה להנחות את צוותי ההוראה בבית ספרו לבניית התכניות והטמעתן על פי סטנדרטים;
ה. סגן מנהל בית הספר ילמד מהי תכנית תורנית שנבנית על פי צרכי  התלמידים, ההורים והקהילה.
ו. סגן מנהל בית הספר ילמד את משנת החמ"ד, יכירה על מנת לבנות תכנית המתאימה לצרכי הארגון בו הוא עובד.
ז. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד בונים תכנית ערכית, חברתית בשילוב מקצועות הדעת, כשהחוט המקשר הוא הנושא התורני.
ח. סגן המנהל ילמד כיצד ניתן לסייע למנהל בית הספר להוביל ארגון לימודים ובניית מערכת שעות על פי הרציונל החינוכי של בית הספר ועל פי צורכי בית הספר;
ט. סגן המנהל ילמד כיצד לתכנן וליישם לוח מבחנים ומעקב אחרי הציונים;
י. בקורס יינתנו כישורים לסגני המנהלים כיצד בונים מחוונים ומשובים לתכניות פדגוגיות שונות בבית הספר;
יא.  סגן המנהל ילמד כיצד לקיים שיחות משוב עם רכזי מקצוע באקלים מיטבי בנושאי פדגוגיים;
יב. סגן המנהל ילמד מהו תיעוד וכיצד להוביל תהליכי תיעוד;
יג. סגן המנהל ייחשף לאסטרטגיות למידה שונות, להכרתן ויטעם טעימה סדנאית על מנת שיוכל לבחור בעתיד את האסטרטגיות המתאימות ולבנות עם מנהל בית הספר תכנית השתלמות לצוות.
עיצוב תמונת העתיד של בית הספר מחזון למעשה –

הובלת שינוי והטמעתו

 
"כשמרתין לותר קינג הבן הכריז 'יש לי חלום' הוא התכוון לחלום במובן של חזון"     אדגר קייסי

א. סגן מנהל בית הספר ילמד מהו חזון? כיצד בונים חזון? ילמד כיצד ניתן להיות שותף בהגדרת החזון, בנייתו והובלת הבנייה בשיתוף צוות בית הספר כשבראשם מנהל בית הספר, מתוך שיתופיות ואחריות;
 
 
"משנשתנו העיתים – נשתנו המושגים,
משנשתנו המושגים נשתנו המעשים"      ש"י עגנון
 
ב. סגן מנהל בית הספר ילמד מהו שינוי, כיצד מובילים שינוי, כיצד מגייסים את הצוות להובלת השינוי וכיצד מטמיעים שינוי. הוא ילמד לבנות תכנית שינוי בשיתוף עם מנהל בית הספר ועם צוות הניהול;
ג. סגן מנהל בית הספר ילמד מהו אקלים מיטבי בבית הספר וכיצד בונים תכנית עבודה להחדרת אקלים מיטבי על פי "אני מאמין" וכיצד מגייסים את הצוות לבניית אקלים מיטבי;
ד. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד ניתן להיות שותף בהבניית מערך השימוש והניצול של השעות הפרטניות על פי מיפוי הצרכים בבית הספר ועל פי החזון שנבנה.
ה. סגן מנהל בית ספר דתי יהיה חלק ממערך הכנת תכנית תורנית בבית הספר .
ו. סגן מנהל בית הספר יכיר וידע את תכנית החמ"ד. לבניית תכנית חינוכית ,ערכית, חברתית.(על פי הבנינים.)
 

הנהגת צוות ניהולי והתפתחותו המקצועית

 
א. סגן מנהל בית הספר ילמד בקורס מיומנויות לבניית תכנית וכיצד לבצעה.
 הקורס יקנה ללומדים מיומנויות וכישורים לבניית תכנית תהליכית לפיתוחו המקצועי של צוות בית הספר;
ב. בקורס יילמדו הנושאים: מיפוי מהו? כיצד ממפים ומאתרים צרכים? כיצד בונים תכנית השתלמות בעקבות המיפוי (על פי צורכי הארגון);
ג. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד לבנות תכנית מעקב לבדיקת יישום הנלמד, כיצד להטמיע תכניות וכיצד לתעד תכניות.
 יילמדו מודלים שונים של תכניות מעקב.
ד. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד ניתן לסייע בהכנת הערכות לישיבות פדגוגיות, כיצד לנהל ישיבות רלוונטיות למערך תפקידי הסגן (ישיבות צוותים: צוות רכזים);
ה. סגן מנהל בית הספר ילמד הערכה מהי? מהי תרבות הערכה? כיצד מעריכים? כיצד בונים תכניות עבודה בעקבות הערכה ובעקבות ממצאים?
ו. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד ניתן לבנות תכנית השתלמות בנושא הערכה וכיצד להוביל את הצוות לביצוע ולהטמעת הנלמד;
ז. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד לבנות מערך תומך למורים חדשים, כיצד ניתן לסייע למורה חדש בהכרת תכניות הלימודים המוסדית וייעדיה, כיצד ניתן לתת סיוע למורה חדש לעמוד בציפיות הנדרשות ממנו לאורך השנה, וכיצד ניתן לעקוב אחרי עבודת המורה החונך את המורה החדש עד להסתגלותו ולהשתלבותו בחיי בית הספר;
ח. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד ניתן לסייע בידי המנהל בריכוז דוחות ומעקב אחרי מורים חדשים;
ט. סגן מנהל ביתהספר ילמד כיצד לסייע בידי מנהל בית הספר בבניית תכנית לימודים תורנית, בניית צוות תורני הנחיית המורים, בנושאי התכנית התורנית. ומעקב  אחר ביצוע התכנית והטמעתה.
י. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד לסייע למנהל בית הספר בבניית התכנית  הערכית, חברתית. של בית הספר. וכן מעקב אחרי יישומה של התכנית ביצועה והטמעתה.
יא. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד לנתח ממצאים, להסיק מסקנות ולדעת לבנות תכנית פגישות משותפות עם המנהל ועם הצוות הבין-מקצועי;
יב. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד מנהלים דיאלוג עם מנהל בית הספר וכיצד להגיע לאפקטיביות מדיאלוג עקבי ומתמיד זה.
 

התמקדות ביחיד

 
"וכשאני מביט בילד העלוב הזה, הגנב הקטן, אינני רואה את ניוולו ואת מה שהִנו עכשיו כי אם את מה שהוא יכול ו... צריך להיות... ראיית העתיד האפשרי ולא המצוי כרגע"      יאנוש קורצ'אק
 
 
א. סגן מנהל בית הספר ילמד בקורס כיצד ניתן לטפח אקלים מיטבי בין מורים לתלמידים, את חשיבות הטיפוח של אקלים זה וכיצד ניתן לגשר בין תלמידים, מורים והורים תוך ראיית היחיד על כל היבטיו (ייבנו תכני סימולציות בנושא);
ב. סגן מנהל בית הספר ילמד כישורי לקיחת אחריות על מערך השעות הפרטנייות מהתכנון לביצוע ולבקרה;
ג. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד ממפים צרכים ובונים תכנית עבודה יחידנית על פי צורכי היחיד, החל מהתלמיד בעל הצרכים המיוחדים ועד לתלמידים הזקוקי ללמידה מאתגרת ברמה גבוהה יותר;
ד. בקורס יילמדו מודלים שונים כיצד ניתן לאתר, לבנות תכנית מעקב אחרי שיבוץ התכנית וביצועה;
ה. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד ניתן לסייע למנהל בבניית מסגרות העוסקות באבחון, בטיפול ובמתן מענה לצורכי הפרט בבית הספר;
ו. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד להיות שותף במעקב אחר ביצוע השעות הפרטניות, כיצד נבנית מערכת שעות, כיצד מדווחים, ומהו דיווח נכון.
 
דרכי ההוראה/למידה חייבות לתת מענה לצרכים שכליים ורגשיים בו זמנית כל הזמן.
 

ניהול הקשרים בין בית הספר לקהילה

 

א. סגן מנהל בית הספר ילמד כיצד נבנית תכנית עבודה בית ספרית על פי שלושה פרמטרים: לומד, מורים, קהילה; הוא ילמד לאבחן ולנתח את הסביבה שבה פועל בית הספר; בעקבות האבחון הוא ידע לבנות תכנית פעולה שתיצור ערוצי תקשורת ופיתוח שותפויות בין בית הספר לקהילה ולכל הפונקציות הקשורות והנמצאות בסביבת בית הספר והוא ידע לבנות קשרי גומלין עם הסביבה;
ב. בקורס ילמדו תקשורת נכונה מהי וכיצד ניתן לבנות קשרי עבודה בוני אמון עם הקהילה.
 

 

חזרה לדף ראשי סגני מנהלים