דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

 
כנס עמדו"ת

​כנסי עמדו"ת – עם מדינה ותורה – עוסקים בממשק וביחסים ההדדיים המורכבים שבין שלושת המרכיבים בעולמה של הציונות הדתית: העם, המדינה והתורה.

​כנס עמדו"ת 10 תשע"ו

amadot-2016.jpg 
 

​כנסי עמדו"ת קודמים

כנס עמדו"ת הראשון (תשס"ז) – הכיפה והכומתה – הוקדש להדדיות היחסים שבין הפן הצבאי והפן הדתי המלווים את הציונות הדתית זה הרבה שנים, עם מתחים לא מבוטלים.
 
הכנס השני (תשס"ח) – וחי אחיך עמך הווקדש ליחס לאנשים בעלי צרכים ייחודיים ושילובם בחברה, במגוון מימדים: חינוכי, הלכתי, פילוסופי, פסיכולוגי, חברתי, היסטורי, משפטי, תקשורתי ואמנותי. 
 
הכנס השלישי (תשס"ט) – עולם התקשורת – לאתגרים וליעדים של עולם התקשורת המודרנית – עיתונות, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט – בחברה. יידונו בו סוגיות שעניינן מגוון מימדים: חינוכי, הלכתי, חברתי, משפטי, מגדר, נוער, צרכנות ורגולציה.
 
הכנס הרביעי (תש"ע) – המשפחה בעין הסערה – עסק בסערות ואתגרים בסוגיות הקשורות למוסד המשפחה.
 
הכנס החמישי (תשע"א) – מנהיגות והנהגה - עסק בדגמים מגוונים של מנהיגות והנהגה מחנכת, ויעסוק בסערות ובאתגרים, בעיקר חינוכיים, הקשורים לתחום המנהיגות וההנהגה.
 
 

הכנס השמיני (תשע"ד)  -קרבה שנת השבע. החברה הישראלית ואתגרי שנת שמיטה. - לימוד על העבר (בעיקר בימי ראשית חידוש היישוב בארץ) ולעיון באתגרי הווה ודרכי קיום מצוות השמיטה בעת הזו.

הכנס התשיעי (תשע"ה) - כשיהדות פוגשת מודרנה